Sekretariat

Siedziba szkoły:

ul. 3 Maja 48, 62-500 Konin

Miejsce prowadzenia zajęć:

ul. Zagórowska 16B, 62-500 Konin

Dane kontaktowe:

tel/fax: (63) 246-70-72
tel/fax: (63) 246-74-72
tel kom. 534 510 710
e-mail: kontakt@rsz.konin.pl

Kierownik praktyk szkolnych

Kierownik praktyk szkolnych pani Zofia Wiśniewska dyżuruje codziennie w siedzibie Szkoły przy ul. 3 Maja 48. Do zadań kierownika praktyk szkolnych należą:

 • poradnictwo w zakresie praktycznej nauki zawodu w tym udzielanie informacji na temat pracodawców, którzy zamierzają przyjąć uczniów na praktyczną naukę zawodu w określonych zawodach,
 • prowadzenie nadzoru nad przebiegiem szkolenia zawodowego w zakładach rzemieślniczych,
 • przygotowanie i przekazanie pracodawcom programów nauczania praktycznego,
 • udzielanie informacji i kompletowanie dokumentów związanych z egzaminami z praktycznej nauki zawodu.

Sekretarz szkoły

Anna Drewniacka, dyżuruje codziennie w siedzibie Szkoły przy ul. 3 Maja 48.

 • udzielanie informacji dotyczących naboru do szkoły (omówienie poszczególnych czynności),
 • przyjmowanie podań uczniów zamierzających podjąć naukę w RSZ,
 • wydawanie skierowań do lekarza medycyny pracy dla nowo przyjętych uczniów,
 • wydawanie zaświadczeń dla uczniów i ich rodziców,
 • wydawanie dokumentów uczniom, którzy kończą edukację w naszej szkole, bądź zamierzają szkołę zmienić,
 • prowadzenie ewidencji uczniów.

Karina Maciejewska, dyżuruje codziennie w siedzibie Szkoły przy ul. Zagórowskiej 16B.

 • udzielanie informacji gimnazjalistom i ich rodzicom dotyczących rozpoczęcia nauki w RSZ,
 • udzielanie informacji dotyczących doraźnych zmian w planie lekcji,
 • wydawanie zaświadczeń, legitymacji szkolnych, duplikatów świadectw,
 • prowadzenie dokumentacji uczniów,
 • prowadzenie ewidencji uczniów.
Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego