Kierownik praktyk szkolnych

Pani Zofia Wiśniewska dyżuruje codziennie w siedzibie Szkoły przy ul. 3 Maja 48. Do zadań kierownika praktyk szkolnych należą:

  • poradnictwo w zakresie praktycznej nauki zawodu w tym udzielanie informacji na temat pracodawców, którzy zamierzają przyjąć uczniów na praktyczną naukę zawodu w określonych zawodach,
  • prowadzenie nadzoru nad przebiegiem szkolenia zawodowego w zakładach rzemieślniczych,
  • przygotowanie i przekazanie pracodawcom programów nauczania praktycznego,
  • udzielanie informacji i kompletowanie dokumentów związanych z egzaminami z praktycznej nauki zawodu.
Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego