29/10/2023

Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie ma już 10 lat!

26 października 2023 r. w auli Akademii Nauk Stosowanych na ul. Popiełuszki 4 odbyła się uroczystość, w trakcie której świętowano urodziny szkoły.

W obecności: prezydenta Konina, pana Piotra Korytkowskiego, dyrektora Kuratorium Oświaty, delegatura w Koninie, pana Arkadiusza Chmielewskiego, dyrektora Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, pana Tomasza Wika, prezesa Związku Rzemiosła Polskiego, pana Jana Gogolewskiego i wielu innych znakomitych gości, wspominano pierwsze lata działalności szkoły. Pan Marek Skoraszewski, Prezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, organu prowadzącego szkołę, szczególnie ciepło wspominał osoby, które pomagały przy pracach organizacyjnych związanych z rozpoczęciem działalności szkoły. Dyrektor Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, pani Katarzyna Bartczak, w swoim wystąpieniu przedstawiła rozwój szkoły na przestrzeni lat, jej pierwszą siedzibę, przeprowadzkę do własnego budynku, rozpoczęcie działalności branżowej szkoły II stopnia. W trakcie uroczystości wielokrotnie podkreślano wyjątkowość nauczania dualnego, które wyróżnia Rzemieślniczą Szkołę Zawodową spośród innych szkół branżowych w Koninie. Tydzień nauki teorii w szkole i tydzień praktyk zawodowych w zakładzie rzemieślniczym jest bardzo wysoko oceniany przez uczniów, ich rodziców i pracodawców.

Jubileusz był też okazją, aby wyróżnić i nagrodzić nauczycieli i pracowników szkoły. Pan Piotr Korytkowski, prezydent Konina, w uznaniu zasług, odznaczył medalami „Zasłużony dla miasta Konina” nauczycieli zawodu, panią Sylwię Frantczak oraz pana Mirosława Bobka. Nie były to jedyne odznaczenia wręczone tego dnia. Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, pan Jan Gogolewski, uchwałą Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego, wyróżnił Honorową Odznaką Rzemiosła dyrektora szkoły, panią Katarzynę Bartczak, wicedyrektora szkoły, panią Lidię Lorencką, nauczycieli zawodu, panów Mirosława Bobka oraz Kazimierza Jętczaka. Szczególne podziękowania zostały przyznane osobom, które 10 lat temu przyczyniły się do powstania pierwszej w Wielkopolsce Rzemieślniczej Szkoły Zawodowej prowadzonej przez organizację cechową. Pani Katarzyna Bartczak wręczyła pamiątkowe statuetki pierwszemu dyrektorowi szkoły, pani Annie Krysińskiej, rektorowi Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, panu Markowi Waszkowiakowi oraz prezesowi Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej
w Poznaniu i Starszemu Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, panu Markowi Skoraszewskiemu. Nie obyło się również bez okolicznościowych życzeń od dyrektorów zaprzyjaźnionych
z Rzemieślniczą szkół i placówek, do których dołączyli zaproszeni wójtowie i burmistrzowie okolicznych gmin.

W trakcie uroczystości placówce został przekazany sztandar, który będzie najważniejszym symbolem szkoły. „Tworzymy jakość, tworzymy przyszłość” to hasło zamieszczone na sztandarze, a zarazem główna idea wyznaczająca kierunek wychowawczo - dydaktycznych działań szkoły. Po przyjęciu przez dyrektora i przedstawicieli uczniów sztandaru, w uznaniu zasług na rzecz szkolnictwa zawodowego, realizowanego przez szkołę, Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie została odznaczona przez Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego „Złotym medalem im. Jana Kilińskiego”. Prezes Związku, pan Jan Gogolewski, przypiął honorową odznakę do nowego sztandaru, a pani dyrektor wręczył pamiątkowy medal „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego”. Na zakończenie uroczystości dyrektor, pani Katarzyna Bartczak, podziękowała osobom, które przyczyniły się do ufundowania sztandaru szkoły, za ich wkład finansowy, szczególnie Cechowi Rzemiosł Różnych w Koninie.

Dotacja unijna

Szkoła dla prawdziwych fachowców – kształcenie zawodowe młodzieży regionu konińskiego